ราคาค่าตรวจ

ราคาค่าบริการการตรวจ
อัตราค่าบริการ อาจมีการต่อรองกันได้เล็กน้อยครับ เชียงใหม่ไม่มีค่าเดินทาง ต่างจังหวัดบวกค่าเดินทางครั้งละ 1,000-2,000 บาทตามระยะทางครับ

การชำระค่าบริการ
ชำระในการตรวจรอบแรก 100%

การส่งรายงาน
หลังจากวันที่ตรวจเสร็จอีก 3 วัน ส่งรายงาน เช่น ตรวจวันที่ 1 เสร็จ ส่งรายงานให้ทางโครงการและลูกค้าในวันที่ 4 ก่อนเที่ยงคืน

ราคาค่าตรวจคอนโด
– คอนโด พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 30 ตร.ม ตรวจ 2 ครั้ง ราคา 3,000 บาท

– คอนโด พื้นที่ใช้สอย 31-39 ตร.ม ตรวจ 2 ครั้ง ราคา 3,500 บาท
– คอนโด พื้นที่ใช้สอย 40-49ตร.ม ตรวจ 2 ครั้ง ราคา 4,000 บาท

ราคาค่าตรวจทาวน์โฮม
– ทาวน์โฮม 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 140 ตร.ม ตรวจ 2 ครั้ง ราคา 4,000 บาท
– ทาวน์โฮม 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 141-170 ตร.ม ตรวจ 2 ครั้ง ราคา 4,500 บาท
– ทาวน์โฮม 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 171-200 ตร.ม ตรวจ 2 ครั้ง ราคา 5,500 บาท

ราคาค่าตรวจบ้าน
– บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยน้อยกว่า 160 ตร.ม. ตรวจ 2 ครั้ง ราคา 5,000 บาท
– บ้านเดี่ยวขนาดกลาง พื้นที่ใช้สอย 161-220 ตร.ม ตรวจ 2 ครั้ง ราคา 6,000 บาท
– บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 221-300 ตร.ม ตรวจ 2 ครั้ง ราคา 7,000 บาท

ปล.ไม่รับตรวจบ้านของบริษัท กกน. ทุกกรณี